top
Poštari

Избор

Зашто нам је потребно антимобинг саветовалиште:

Проблем мобинга веома је присутан у нашем друштву и све је већи број запослених, чланова нашег синдиката, али и оних који то нису за потребом да сазнају шта треба учинити у случају мобинговања.Комуникација телефоном и мејлом је недовољна, а на питања запослених није могуће одговорити само са једног аспекта. Антимобинг саветовалиште нашег синдиката помоћиће им да из различитих углова добијају савет, мишљење и сугестије...

Циљ:

Циљ антимобинг саветовалишта је да што већем броју запослених помогнемо да се на најадекватнији начин поставе пред мобером и да им укажемо на могућност правне и институционалне заштите од мобинга,

"Антимобинг саветовалиште" је неопходно јер је мобинг веома распрострањен у Србији. Иако нема систематских истраживања у Србији, нека истраживања кажу да је мобирано око 45% запослених.

Окидач мобинга је страх од отказа, први на листи страхова пре болести, беде, ратова. Мада је мобинг констатован као веома штетна појава у медицинском, економском и социјалном погледу и срећом све чешће о њему слуша у медијима, конкретне информације које интересују жртве ипак недостају. То је и разумљиво, јер најширу јавност треба упознати са основним начином препознавања, превенције, заштите, процесуирања и санкционисања.

Задатак синдиката је конкретнији, да заштити своје постојеће и будуће чланство од мобинга.

Од делатности коју обављамо зависи начин мобирања, профил мобера и жртве, циљ који се мобингом жели постићи и најзад правна, медицинска и социјална помоћ.

Мобинг је напад на достојанство, част, професионални интегритет.

Губитак самопоштовања блокира самозаштиту.

Зато је потребна помоћ стручног саветовалишта. Мобинг углавном прати и кршење одредаба закона о раду, посебно у смислу неплаћеног прековременог рада и онемогућавања дневног, недељног и годишњег одмора. Због тога је потребна помоћ како би се ублажила или превенирала болест која је последица мобинга. Поред тога потребна је и правна помоћ с обзиром да смо добили Закон о спречавању злостављања на раду који успешно можемо применити само ако га познајемо.

Да би се користила права и поштовале обавезе треба их знати.

Да бисмо их процесуирали, потребна је помоћ правника који се бави радним правом.

Саветовалиште је ту да понуди конкретну помоћ, у конкретној ситуацији како би се најбрже и најсврсисходније остварила права запосленог.

Дефиниција мобинга је растегљива и пуно конкретних понашања се може подвести под овај појам. Јавља се појам доказивања мобинга јер се он управо дешава у „четири ока“ када постоји „реч на реч“. Проблем мобинга усложњава недостатак судске праксе у овој области. Остаје отворено питање избора посредника.

Законом о спречавању злостављања на раду је регулисано да запослени и послодавац бирају споразумно посредника. Поставља се питање шта се дешава ако до споразума не дође? У том смислу, начин на који се бира посредник мора бити регулисан колективним уговором и на томе треба инсистирати како се не би дозволило да послодавац наметне избор посредника.

Предност „Антимобинг саветовалишта“ у односу на адвокатске услуге јесте у томе што су у њихов рад укључени истински познаваоци ове материје који ће пружити заштиту, савет а све са циљем да се спречи решавање питања мобинга судским путем јер је исти неопходан начин решавања питања мобинга.

Фазе мобинга

I фаза: Појава нерешеног конфликта међу запосленима која за последицу има поремећене међуљудске односе.Изворни сукоб се заборавља,а заостале агресивне тежње усмеравају према одабраној особи.

II фаза: Потиснута агресија ескалира у психички терор. У вртлогу сплетки, понижења, претњи и психичког злостављања жртва губи своје професионално и људско достојанство, осећа се мање вредном.

III фаза: Особа која је злостављана у континуитету постаје „врећа за ударце“ и „дежурни кривац“ за све пропусте и неуспехе колектива.

IV фаза: Карактеристична је по очајничкој „борби за опстанак“ жртве, код које се тада појављује синдром изгарања на послу тј. хроничног умора, психосоматски или депресивни поремећаји.

V фаза: Након вишегодишњег психичког злостављања жртве обољевају од хроничних болести и поремећаја, напуштају посао или посежу за самоубиством.

МОБЕРИ Можете да радите шта хоћете али не и докле хоћете.

Синдикат је „хитна помоћ“ за жртве мобинга!!!


bottom