top
Poštari

Избор

 

1. маја 1886 године чикашки радници су ризикујући своје животе одлучили да храбро крену у борбу за своја права. Јединство, доследност и солидарност су резултирали испуњењем захтева симболизираних у три осмице (3 x 8). Почев од данас ни један радник не треба да ради више од осам часова. Осам часова рада,осам часова одмора и осам часова културног уздизања. 

 

 

 

 

Синдикат запослених у ЈП "Пошта Србије" Нови Сад основан је дана 18. јула 2014. године у Новом Саду. Синдикат запослених у ЈП "Пошта Србије" Нови Сад је демократска, интересна, самостална, ванстраначка организација запослених у ЈП "Пошта Србије" Београд која на основу Програма и Статута, на начелима узајамности и солидарности, остварује, штити и унапређује радне, економске, социјалне, професионалне и културне интересе и права својих чланова. Синдикат је независан у свом раду од државних органа, политичких странака,послодавца и њихових удружења.


НАША СНАГА ЈЕ У БРОЈУ

Шта је наш циљ:

Синдикат запослених у ЈП"Пошта Србије", Нови Сад, има за циљ промоцију, очување и унапређење достигнутих права, професионалних, материјалних и социјалних интереса својих чланова у складу са највишим стандардима и по угледу на најбољу праксу у Европи. Циљ нам је да своје активности приближимо чланству и да наш рад буде транспарентан и јаван. Задовољство нам је да да са Вама креирамо бољу будућност. Све Ваше сугестије, примедбе, похвале и критике ће нам помоћи у нашем крајњем циљу а то је социјално-економски положају нашем друштву какав заслужујемо.

 

За шта се залажемо:

- Једнак третман за све приликом запошљавања;
- Добре услове рада;
- Здравствену и социјалну заштиту и сигурност на радном месту;
- Могућност личног развоја и стварање радног амбијента у којем ће запослени бити мотивисани, задовољни и посвећени свом послу;
- Заштиту права запослених, кроз слободу организовања и изражавања;
- Слободу од сваке врсте дискриминације на радном месту;
- Адекватну заштиту од мобинга и сваке врсте узнемиравања и деградирања на радном месту.

Које су наше активности:

- Радно-правна заштита чланова;
- Учешће у решавању колективних радних спорова;
- Заштита интереса чланства у поступцима приватизације, организационих промена, утврђивања вишка запослених;
- Заступање интереса чланства кроз сарадњу са синдикатима других земаља и јачањем позиције Синдиката запослених у ЈП"Пошта Србије",Нови Сад у међународним синдикалним асоцијацијама;
- Утицај на институције ЈП"Поште Србије" у циљу очувања и заштите већ достигнутих радних и социјалних права;
- Подизање нивоа пружања постојећих услуга и увођење нових услуга члановима.

Против чега се боримо:

- Непоштовања прописа;
- Схватања синдиката као реликта комунистичке идеологије;
- Ускраћивања права на годишњи одмор;
- Неевидентираног и неплаћеног прековременог рада;
- Мобинга;
- Изгарања на послу;
- Сваке врсте дискриминације на радном месту;
- Нарушавања приватности на радном месту;
- Пропуштених шанси за напредак у професији услед непознавања елементарних радних права.

Како се боримо против мобинга:

- Пружамо саветодавну помоћ члановима синдиката који су жртве мобинга кроз „Антимобинг саветовалишта.
- Оформљен тим антимобинг тренера и саветника који ће члановима Синдиката пружати кључне информације у циљу превенције и борбе против мобинга;
- Уска сарадња са релевантним стручњацима на пољу заштите од мобинга;
- Организација семинара и обуке на пољу превенције и заштите од мобинга;
- Редовно информисање чланства о свим активностима нашег синдиката везаним за борбу против мобинга.

Визија

- Модеран синдикат;
- Синдикат укорак са временом;
- Синдикат са уређеним односима унутар организације;
- Синдикат способан да предвиди и управља променама;
- Синдикат који кроз социјални дијалог обезбеђује највише стандарде економске и социјалне правде за све чланове уз очување њиховог личног интегритета и достојанства;
- Синдикат којем је задовољство чланства на првом месту.

Нaше вредности

-Знање и умење
-Креативност
-Одговорност
-Поштење
-Доследност
-Истрајност
-Поверење
-Поштовање
-Интегритет

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ


bottom