top
Poštari

Избор

Поводом незаконитих Решења о привременом удаљењу са рада запослених која се уручују  и Упозорења о отказу уговора о раду Председницима и фунционерима  Синдиката, обавештавамо вас да је Савез Самосталног Синдиката Србије, чији смо ми чланови упутио је допис Председници Владе Републике Србије и Републичком инспекторату рада. Очекујемо да ћемо стати на пут терору самозване в.д. Директорке поште Србије.

 


bottom