top
Poštari

Избор

Jавно предузеће„Пошта Србије“,
Београд ПАК 135403 Београд,Таковска 2
Милан Кркобабић,Директор

Поштовани,

Користимо прилику да Вам се овим путем обратимо и апелујемо на хитно и неодложно решавање статуса запослених на одређено време у нашем Предузећу. Као што Вам је познато више од 700 запослених у ЈП „Пошта Србије“ су протеклих година, радно ангажовани на одређено време. Ако се уз то има у виду податак да је чак 90% ангажовано у технологији, довољно говори о томе, које последице које могу наступити у функционисању ПТТ система, једностраним отказивањем уговора о раду са овим бројем запослених.

Наш синдикат верује да сте и Ви свесни озбиљности и приоритета у решавању овог проблема, тим пре што је остало непуних два месеца до отпуштања прве групе запослених на одређено време ( истеком 24 месеца ). Познато Вам је да имамо и групу радника који су закључили уговоре на одређено време пре три и више година и који су увођењем мере Владе Р.Србије о забрани запошљавања затечени и то само месец дана пре заснивања радног односа на неодређено време.

У више наврата сте у јавности износили категорички став да у нашем Предузећу нема вишка радника и да запослени могу бити безбрижни у том смислу.

Наведена категорија запослених лица се са правом осећа забринутост за свој будући статус јер се не виде никакви сигнали нити активности надлежних Дирекција и пословодства у том правцу.

Сматрамо да је неопходно да будемо информисани у погледу предузетих мера и активности које се предузимају у овом правцу, као и сви синдикати у Предузећу. Да ли су надлежном Министарству рада на прави начин предочени проблеми ( у процесу рада ) код примене законске одредбе о забрани запошљавања? Да ли смо тражили да будемо изузети од примене ове мере, ако се има у виду чињеница, да се не финансирамо из буџета?

Због проблема у примени законске мере која се тиче забране у запошљавању, не изненађује и чињеница да су бројни привредни субјекти и организације тражили укидање ове мере или изузеће од примене исте на њих ( здравство, просвета итд.)

Ради прецизнијег појашњења нашег става, на кратко ћемо се осврнути на законска решења у овој области и проблеме у практичној примени истих: У конкретном случају, са једне стране имамо измене и допуне закона о буџетском систему који уводи забрану запошљавања у јавном сектору, а са друге стране важећи Закон о раду који ограничава временски оквир трајања радног односа на најдуже 24 месеца.

Оба ова законска решења су по мишљењу нашег синдиката опречни и супротни један другом.

Наиме, поставља се питање практичне примене ових законских решења у моменту истека рока за радно ангажована лица на одређено време ( 2 године ).

Ако би се примењивао важећи Закон о раду, послодавцу је остављен избор да након 24 месеци рада, запосленог ( са чијим радом је задовољан ) задржи и са истим заснује радни однос на неодређено време или у супротном запосленом откаже уговор о раду (ако није био задовољан његовим радом ).

Ако се држимо искључиво измена Закона о буџетском систему који забрањује запошљавање у јавном сектору долазимо у ситуацију да послодавац више нема право избора ( што му омогућује важећи Закон о раду ), тачније мора отпустити вредног и провереног радника и тражити алтернативно решење у виду ангажовања новог непровереног радника којег мора обучавати за посао.

Описана ситуација јасно указује на противуречности у практичној примени наведених законских решења и неповољног положаја како послодаваца тако и заслужног радника, који уместо награде у виду заснивања радног односа на неодређено време добија отказ уговора о раду што је крајње нехумано и неправично.

На крају, желимо да верујемо да сте свесни озбиљности ситуације, која тражи неодложно и хитно деловање у заштити запослених којима ускоро истичу двогодишњи уговори о раду. Стоје нам на располагању јаки и непобитни аргументи да тражимо од надлежног Министарства рада и Владе Републике Србије, да будемо изузети од даље примене одредбе о забрани запошљавања. Наш синдикат вам у том погледу стоји на услузи, било у непосредном дијалогу или давањем сугестија и предлога.

Сви запослени на одређено време у ЈП „Пошта Србије“,Београд су досадашњим радом доказали да се на њих може озбиљно рачунати и да заслужују да буду пуноправни чланови нашег Предузећа.

Молимо Вас да нам у примереном року одговорите и доставите тражене информације и понудите решење.


bottom