top
Poštari

Избор

Синдикату запослених у ЈП,,Пошта Србије“,Нови Сад обратила се Милка Берић Управница поште 21480 Србобран, у име своје кћерке, молбом за донацију у сврху лечења Браниславе Берић, као и покретање ,,Акција по принципу добровољности, на нивоу Предузећа“(административна забрана). Бранислави је дијагностиковано смањење вида на оба ока, који одговара ,,disembrioplastičnom neuroepitelijalnom tumoru“, (Извештај лекара специјалисте др.Сукњаја Весна, упут бр.DBES375749). Новац јој је потребан да би се лечила једним делом у Србији а потом и у Русији. Они који желе да помогну, могу то учинити уплатом на рачун код Raiffeisen Banka Srbija број 265-000000515938-89 Бранислава Берић, Лазе Костић 11 (21480) Србобран мада Бранислава све теже функционише због слабог вида, па моли да јој се помоћ уплаћује на рачун мајке Милке Берић која има отворен рачун код Банке ПШ.А.Д. Београд број 200-11811116-95.

Верујемо у вашу хуманост!


bottom