top
Poštari

Избор

На основу Члана 27. и Члана 60. Статута Синдиката запослених у ЈП,,Пошта Србије“, Нови Сад, на XVIII седници Одбора Синдиката одржаној дана 24.04.2019. године,  Одбор Синдиката доноси:

ОДЛУКУ

1. Расписују се редовни Избори у Синдикату запослених у ЈП,,Пошта Србије“, Нови Сад за 15 октобар 2019.године. Пријем Сагласности о прихватању кандидатуре је до 15 септембра 2019. године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Избори за чланове органа Синдиката и носиоце функција у Синдикату обнављају се сваке пете године на основу Одлуке Одбора Синдиката.

Сваки кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре чиме стиче право да буде на кандидатској листи.

Сваки члан Синдиката може да буде кандидован или да се самокандидује за носиоца функције у Синдикату, потписивањем изјаве о прихватању кандидатуре.

Листа кандидата се утврђује по азбучном реду презимена и имена кандидата.

Кандидатура за председника

Кандидатура за члана одбора


bottom