top
Poštari

Избор

У Србији је корупција према мишљењу грађана најизраженија у здравству,правосуђу и полицији. Без обзира који је облик у питању,
корупција успорава економски развој, нарушава стабилност институција, слаби државу и уопште негативно утиче на развој целокупног друштва.

Врсте корупција:

Бела корупција је давање привилегија на основу рођачких и пријатељских веза или непотизма, без очекивања противуслуге. Често случајеви беле корупције не престављају кривична дела, већ би евентуално могли да се подведу под дисциплинску одговорност, коју би послодавац требало да санкционише. Правни систем не може да покрије баш сваку радњу која није морална и исправна, што не значи да се против таквих појава не треба борити.


Сива корупција је давање привилегија по принципу услуга за услугу.

Црна корупција је давање привилегија уз директну новчану надокнаду.

Непотизам је посебна врста сукоба интереса мада израз има ширу употребу,његово значење се везује за ситуацију у којој неко употребљава своја овлашћења како би остварио неку предност за члана своје породице.Сврха забране непотизма није да се онемогући да чланови исте породице раде заједно већ да се спречи могућност да јавни службеник фаворизује своје рођаке,иако има обавезу да запосли квалификовано особље у јавним службама.

Кронизам је шири појам од непотизма и обухвата ситуације у којима се предност даје пријатељима и колегама.Код нас кронизам се означава изразима "старе школске везе" или "момци из истог клуба".

Конфликт интереса је ситуација када,ради стицања материјалне користи, јавни функционер ставља приватни испред јавног интереса. То су ситуације када јавни функционер "намести" уносан посао фирми у којој је запослен или у њој има акције. Да би се спречио тај вид корупције, јавни функционери обавезни су да након ступања на функцију, доставе извештај о приходима и имовини за себе, брачног или ванбрачног друга или децу. Јавни функционери
морају достављати извештај сваке године, а приходи које стекну током мандата а не пријаве их сматрају се незаконитим. У том случају агенција за борбу против корупције обавештава државног тужиоца. Током мандата функционери морају пријавити и сваки вредан поклон који добију,а поклони веће вредности који добију постају државна имовина.

Са становништва нивоа државне власти на коме се јавља, корупција се дели и на централизовану и децентрализовану.

Централизована корупција одвија се у самом државном врху ради остварења личне користи и повећања богатства.

Децентрализовану корупцију спроводе државни чиновници и претежно је заступљена у демократским друштвима.

Корупција изазива крупне и негативне последице у друштво, обесмишљавајући универзални принцип једнакости. Она ствара систем у којем су привилеговани они са "дуплим џепом" или добрим везама.Мада су према Уставу сви једнаки пред Законом корупција систематски негира то право.


bottom