top
Poštari

Избор

У борби против корупције, кључно је постојање политичке воље да се корупција искорени. Само унапређењем и поштовањем законодавства, јачањем институција, јавношћу рада органа и установа и развојем независних медија могућа је успешна борба против злоупотреба и корупције која угрожава саме темеље друштва.

Ефикасно правосуђе и добра конципирана казнена политика, са посебним мерама обезбеђења, нужан су услов за реализацију антикорупцијске политике којом се ми водимо.

Желимо да, у свету који нас окружује, градимо јаку и сигурну заједницу, али је неопходно да пратимо куда иде развојни свет, како проблеме решавају други и шта можемо од њих да научимо. Закони се доносе да би се ефикасније спроводили и да би важили једнако за све.

Шта је корупција?

Корупција на латинском corruption значи поквареност, подмитљивост, означава злоупотребу службеног положаја ради остваривања личне користи. Историја показује да је корупција стара колико и држава и да се не може искоренити. Али, може се свести на минимални ниво. Корупција представља злоупотребу овлашћења, функције или положаја да би се стекла материјална (у виду новца и поклона) или нематеријална корист (чињење услуга). Корупција може постојати у јавном и приватном сектору. Свако ко даје мито или пристаје на давање траженог мита такође чини корупцију, а примање и давање мита су кривична дела за која су предвиђене санкције. Корупција постоји и када се ради о проневери и отуђењу јавне имовине, изнуди, превари, утицају на јавне набавке, и др. Корупција постоји у готово свим друштвима, али је ипак најприсутнија уколико постоје монопол и велика дискрециона
овлашћења у доношењу одлука, а нема механизама за утврђивање одговорности појединца.

Негација правне државе

Једно од основних начела демократских правних система је да су пред законом једнаки. Стављањем појединца у привилеговани положај и постављањем препрека другима у остваривању њихових права, корупција то начело негира. Она поткопава темеље система и нарушава поверење грађана државе.

Дакле Корупција = Монопол + Дискреција – Одговорност


bottom