top
Poštari

Избор

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА О ЗЛОСТАВЉАЊУ

- Вођење дневника о свакодневним догађајима,
- Обраћање послодавцу у писаној форми где га упознајете са свим радњама који указују на злостављање,
- Тражење заштите од послодавца и предузимање одређених радњи због трпења злостављања,
- Обезбеђивање сведока(изјаве колега) на одређене догађаје којима су присуствовали,
- Упознавање лекара специјалисте са проблемима које трпите на послу,
- Прикупљање медицинске документације,
- Вештачење лекара специјалисте утврђивање узрочно-последичне везе на угрожености здравственог стања.

ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ ЗАХТЕВ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

- Подаци о подносиоцу захтева,
- Подаци о запосленом који сматра да је злостављан ако није подносилац захтева,
- Подаци о запосленом који се терети да је извршио злостављање,
- Кратак опис чињења и понашања за које се оправдано верује да представљају злостављање,
- Трајање и учесталост радњи као и датум када је учињено последње злостављање.

ПОСЛЕДИЦЕ ЗЛОСТАВЉАЊА

- Прекида се комуникација са породицом,
- Изолованост и скривање о проблемима на послу,
- Са страхом и невољно се одлази на посао,
- Злостављени почиње да сумња у своје радне способности,
- Има смањени ниво животних активности,
- Запада у апатију и равнодушност,
- Окривљује себе.

ЗБОГ СТРЕСА НА ПОСЛУ И ЗЛОСТАВЉАЊА НЕ СТРАДА САМО ЗАПОСЛЕНИ ВЕЋ ЦЕЛА ПОРОДИЦА.


bottom