top
Poštari

Избор

Одбор Синдиката запослених у ЈП "Пошта Србије", Нови Сад на VII седници Одбора Синдиката одржаној дана 08.12.2016. године у Новом Саду у складу са Чланом 28. Статута Синдиката запослених у ЈП "Пошта Србије", Нови Сад донели

О Д Л У К У

О ПОДЕЛИ БЕСПЛАТНИХ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТА У ВРЕДНОСТИ ОД =2.500,00 (ДВЕ ХИЉАДЕ И ПЕТСТО ДИНАРА 00/100)

Подела новогодишњих пакета ће бити реализована у суботу 24.12.2016. године и у понедељак 26.12.2016.године. СИНДИКАТ НЕ ПОСТОЈИ САМО ДА БИ УЗИМАО ЧЛАНАРИНУ !!! СИНДИКАТ СУ ЉУДИ, ПРЕ СВЕГА !!! НИСУ СВИ СИНДИКАТИ ИСТИ, МИ СЕ РАЗЛИКУЈЕМО ОД ЊИХ

 


bottom