top
Poštari

Избор

I члан. Опште повеље о људским правима каже:

"Сви људи рођени су слободни, са једнаким достојанством и правима". Рођењем и првим тренутцима живота човек поседује људска права. Она су загарантована, неотуђива и регулисана низом међународних документа. Савремена међународна регулатива људских слобода и права започиње Повељом Уједињених Нација 1945 године.Повеља као један од глобалних циљева УН проглашава и дефинише нужност сарадње међу државама ради решавања "међународних проблема економске, социјалне, културне или хуманитарне природе и унапређивање и подстицање поштовања права човека и основних слобода за све без обзира на расу,пол,језик или веру“.

Сви чланови УН Повељом су обавезни на појединачне и заједничке акције са циљем стварања услова стабилности и благостања неопходних за мирољубиве и пријатељске односе између народа, засноване на поштовању начела и самоопредељења народа.

Општа декларација УН о људским правима проглашена је 10 децембра 1948 године због чега се овај датум обележава као Међународни дан људских права.


bottom